Home | Usluge | Radovi | Restauracija parketa
Restauracija parketa

Restauracija parketa

Restauracija parketa može biti totalna i parcijalna.

Kod totalne rastauracije obnavlja se cjelokupna površina Vašeg parketa.

Parcijalnom restauracijom obnavljaju se samo pojedini djelovi parketa koji su oštećeni.

Restauracija parketa se vrši kada je došlo do velikog oštećenja parketa temeljem vanjskih utjecaja. Najčešće su u pitanju: Nestručna ugradnja, posljedice poplave, raznorazna vlaženja ili gorenja usled požara.

KITANJE----SLIKA-21Prvo se pristupa otklanjanju uzroka oštećenja, zatim se uništeni parket vadi do zdravog sloja. Kada se povadi sav oštećeni parket, postavlja se novi i započinje se postupak brušenja kao kod novog parketa. Ukoliko je potrebno vrši se impregnacija zidova i cementne košuljice posebnim penetratima koji sprečavaju prodor vlage iz vanjske sredine u Vaš parket.

Da bi se dodatno zaštitio vaš parket od utjecaja vlage iz vanjske sredine potrebno je popuniti prostor između parketa i vlažnog zida ili druge površine posebnim materijalima na bazi bitumena.

Prilikom restauracije parketa obavezno se nanosi antiinsekticidna i antifungicidna zaštita.

Ukoliko se ne može pronaći parket iste boje ili klase ili ako parket ima duboke ogrebotine po sebi koje se ne mogu otkloniti brušenjem, pristupa se bajcovanju parketa.

Bajcovanjem parketa se prilikom restauracije postiže znatno bolji i ujednačeniji vizuelni efekat u Vašem enterijeru. Zahvaljujući ovoj usluzi „Pinjola Istra“ je tijekom godina uspješno sanirala neke poprilično oštećene parkete dovodeći iste u pristojno stanje.

Koraci u restauraciji parketa
Na početku operacije provjerite koliko parketa fali, koliko ga je više ili manje oštećeno te koliko je pločica labavo. Labave blokove možete propoznati po tome što miču kada hodate po njima a za slabo učvršćene upotrijebite metodu “kucanja o drvo”:

Dobro priljepljeni i loše priljepljeni parket proizvode različite zvukove kada “pokucate” po njima.Parkete koji Vam nedostaju najlakše je zamjeniti istim parketima iz susjedne sobe koji ćete restaurirati sa novim ili drugačijim parketom. Ako niste te sreće da imate višak starog parketa kupite novi, naravno iste boje i od iste vrste drveta ako je moguće ili jednostavno pričekajte da Vaši susjedi iz zgrade krenu u restauraciju svojih soba i izbace stari parket u glomazni otpad. Stare gradske kuće uglavnom imaju iste standardne veličine parketa (ovisno o tome kada su građene) pa slobodno pitajte susjede imaju li koji komad koji im ne treba ili ga misle baciti. Restaurirani stari parket po mišljenju mnogih ljepši je od potpuno novog, ima toplinu i patinu koje mu daje protok vremena i dugotrajna upotreba.

Stari parketi za pod su pričvršćeni bitumenom, crnom smolom (koji se više ne koristi u izgradnji novih domova). Sve te ostatke trebate ukloniti prije restauracije, za to ima više načina, ako parket stavite u duboko smrzavanje smola će očvrsnuti i biti će je lakše skidati. Možete upotrijebiti i kemijska sredstva, otapala i slično. No kada radite sa zapaljivim i opasnim kemikalijama budite na oprezu, dobro provjetravajte prostoriju i svakako poštujete SVE upute proizvođača na napisana poleđini sredstva. Ako stari parket i površinu na koji ga stavljate ne očitstite dobro vrijeme sušenja parketa značajno će Vam se produžiti a možda će Vam i jednom restaurirani prket biti neravan što svakako ne želite.

Neravan pod na koji postavljate Vaše parket možete srediti na više načina. Najjednostavnije je kosinu zaliti sredstvom na bazi leteksa (no debljina koju možete tako poravnati je prilično mala) jednostavnije ali i teže je cijelu površinu izbrusti ako je takva operacija moguća (ovisno o prirodi Vašeg poda) a možete je i podložiti sa tankim drvenim ili limenim pločama. Kada postavljate nove komade parketa na mjesto gdje su nekada stajali stari sigurno će vam se pojaviti razmaci. Ako razmaci između parketa nisu veiliki ne očajavajte. Parket je prirodan materijal koji “diše”, širina parketa se mjenja ovisno o godišnjim dobima i sasvim je prirodno da postoje razmaci. Većinu njih ionako ćete moći popuniti lakom.