Home | Usluge | Radovi | Lakiranje parketa

Lakiranje parketa

PARKETZavršni izgled lakiranog parketa zavisi od uvjeta kod kojih izvodimo radove. Optimalni uvjeti rada su temperatura zraka od 15 oC do 25oC i relativna vlažnost od 40% do 70%.

Visoke lijetnje temperature ili pregrijane prostorije u zimskom periodu ubrzavaju sušenje, što se loše odražava na razlijevanje laka.

Vrlo niske temperature usporavaju sušenje laka, pa iako se lak lijepo razlije dolazi do privlačenja čestica prašine iz zraka.

U lijetnjim mesecima i uvjetima povećane temperature preporučujemo upotrebu razređivača (max 5% na pripremljenu smjesu za lakiranje) koji blago usporava sušenje i omogućava pravilno razlijevanje laka, dajući bolji izgled lakiranoj podlozi.

Povećana vlažnost zraka (veća od 70%) izaziva povećanje broja čestica na površini laka, pošto vlaga iz zraka (kao i vlaga iz drveta ili pribora za lakiranje) vrlo brzo reagira sa poliuretanskim lakovima i dolazi do pojave mjehurića plina koji u vidu čestica ostaju zarobljeni na površini laka.

Lakiranje parketa je završna faza parketarskih radova, kvalitetno lakiranje daje estetski dojam parketu.

Površina parketa može biti mat, polusjajna ili sjajna, a stupanj sjaja ovisi isključivo o korištenom laku.

Kada smo završili sa čišćenjem površina u stanu,pristupamo nanašanju temeljnog laka.

Temeljni lak treba odabrati prema vrsti drveta na koji se nanosi i prema željenom izgledu završnog lakiranja. Temeljni lak se nanosi valjkom ili tzv. špahtlom, ukoliko se nanosi špahtlom potrebno ga je nanositi 2x
Zavisno od vrste laka koji se koristi, postupak nanašanja laka se vrši u minimalno dva nanosa.
Lakovi sa kojima mi radimo ne izazivaju neugodne mirise i u pravilu svaki sloj je potpuno suh nakon četri sata.

Prije završnog lakiranja, odnosno nanašanja zadnje ruke laka cijelu površinu parketa strojno poliramo odgovarajučim abrazivnim sredstvima kako bi završni sloj izgledao estetski savršeno.

Nakon samog poliranja s cijele površine se uklanjaju ostaci mikro čestica ( prašine ) i tek kad je površina potpuno čista i odgovarajući uvjeti mikroklime u prostoru pristupamo nanašanju zadnje ruke laka.

MOGUĆE GREŠKE PRI LAKIRANJU DRVENIH POVRŠINA

 • Slabo prijanjanje laka
 • Neadekvatna priprema podloge (loše očišćena podloga, prisustvo masnoće)
 • Rad pri temperaturi zraka koja je viša od propisane
 • Rad pri povišenoj vlažnosti zraka
 • Gubitak sjaja lakirane površine pri upotrebi laka za parket visokog sjaja
 • Upotreba neodgovarajućih razređivača
 • Upotreba neodgovarajućeg osnovnog laka za parket
 • Neadekvatni radni uvjeti (niska radna temperatura, povećana vlažnost)
 • Neodgovarajuća debljina nanjetog sloja laka
 • Porozna podloga
 • Pojava mjehurića tzv. ključanje laka
 • Neadekvatan osnovni premaz
 • Nedovoljan period sušenja između dva sloja
 • Hrapava površina
 • Prašnjava prostorija u kojoj se lakira
 • Loše razlijevanje
 • Primjena neodgovarajućeg alata
 • Prevelika količina očvršćivača
 • Nepravilno i nejednako nanošenje laka