Bukov parket

bukov-parketBukva je najraširenija vrsta drveta u našoj zemlji. Drvo bukve se ručno i mašinski dobro obtađuje. Bukovina se dobro pari i pri tome mijenja boju u crvenkastu. Dobro se suši ali je sklona krivljenju, vitoperenju i raspucavanju. Drvo bukve se dobro lijepi,dobro se brusi, buši, savija, bajca i površinski obrađuje.

Trajnost bukve u promijenjivim uvjetima je mala, dok je njena trajnost pod vodom i na suhom velika.

Drvo bukve ima široko polje upotrebe. Koristimo ga za nisko i visoku gradnju, za stepeništa, za impregrirano drvo i vodogradnju, parket, za proizvodnju iverastih i vlaknastih ploča, za proizvodnju celuloze, za željezničke pragove, namještaj, furnir…

Parket bukve jedan je od najpoznatijih domaćih parketa, a priznanje mu odaje mnoštvo zadovoljnih korisnika.Termičkom obradom postaje sve privlačniji odabir, jer mijenja boju u tamnije tonove, a tim postupkom postaje i otporniji na vlagu. Prilikom izrade parketa drvo se najprije pari da bi se poboljšale njegove karakteristike i održala postojanost. Bukov parket fine je strukture i ravnih vlakana, a tekstura i boja koja varira na uzorcima iste vrste drveta, kod bukovog parketa je uglavnom ružičaste boje.

Parketi se mogu slagati na različite načine, a s obzirom na specifičnost bukovog parketa preporučljiv način postavljanja je riblja kost. Naime, ova vrsta parketa je osjetljiva na vlagu pa ovim načinom se sprječava prodor vode. Riblja kost je najčvršći način postavljanja, parketi se zbog vlage najteže dignu i najmanje rasušuju što je itekako pogodno kod bukovog parketa.

Za postavljanje se preporučuju ljepila na bazi reakcijske smole. Takva ljepila osim što imaju vrlo niske vrijednosti štetnih tvari, realiziraju čvrste spojeve. Bukov parket je osjetljiv na vlagu, a kako se radi o proizvodu bez vode ovakva ljepila su idealan izbor. Njihova svojstva olakšavaju polaganje parketa.

Da bi parket dodatno zaštitili možemo samo spojeve i daščice nauljiti, pa će takva zaštita biti dovoljna ako parket nije izložen vlazi. Tako njegujemo prirodno stanje drveta i njegovu boja, koja se obradom samo za koji ton pojačava. Površina je tim postupkom besprijekorno meka, a da bi ju učinili sigurnijom i postojanijom drvo je može obraditi lakom. Da bi lak bio u potpunosti nepropustan potrebno je nanijeti i nekoliko slojeva laka.